Πολιτική απορρήτου

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Διαβάστε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου μας για να κατανοήσετε με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, προστατεύουμε και χειριζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες στον ιστότοπo μας.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι παρακάτω όροι χρήσης έχουν συνταχθεί από τον ιδιοκτήτη του ιστότοπου Quest real estate και ορίζουν τη σχέση μεταξύ επισκεπτών/χρηστών του ιστότοπου www.questrealestate.gr.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση.

Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη ή χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου.

Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους χρήσης και προσωπικών δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς πρότερη προειδοποίηση. Προειδοποίηση δεν απαιτείται επίσης και σε περίπτωση αναστολής των υπηρεσιών της σελίδας για τεχνικούς ή άλλους λόγους.

Συνεπώς, πριν την πλοήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει κάθε φορά να διαβάζει και να τηρεί τους κάτωθι όρους, αναπόσπαστο τμήμα των οποίων αποτελούν η πολιτική προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα και η πολιτική για τα cookies.

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το προσωπικό απόρρητο και η πολιτική cookies (“Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων”) σκοπεύουν να διασφαλίσουν πως οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο, που συλλέγεται από την εταιρεία μας, θα προστατεύεται, θα χρησιμοποιείται, θα φυλάσσεται και θα επεξεργάζεται από εμάς με σκοπό τη μεταξύ μας επικοινωνία και την παροχή υπηρεσιών, συμβατών πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ιδιοκτησίας προσωπικών δεδομένων (Κανονισμός (EU) 2016/679 – εφεξής αναφερόμενη “ΓΚΠΔ”).

Η Πολιτική Προστασίας  Προσωπικών Δεδομένων δεν εφαρμόζεται στις ιστοσελίδες στις οποίες έχετε πρόσβαση μέσω συνδέσμων στον ιστότοπο και/ή σε δραστηριότητες που προσφέρονται από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για την συλλογή ή την χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών από τρίτους ιστότοπους. Η μελέτη οποιασδήποτε σχετικής πολιτικής οιουδήποτε τρίτου ιστότοπου πρέπει να γίνεται κάθε φορά από τον επισκέπτη/χρήστη.

3. ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται για νόμιμους λόγους και μόνο. Οι πληροφορίες συλλέγονται από εμάς, όταν εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο, πλοηγηθείτε στον ιστότοπό μας ή όταν χρησιμοποιήσετε ορισμένες άλλες λειτουργίες του ιστότοπου με τους ακόλουθους τρόπους :

  1. Για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς
  2. Για την βελτίωση του ιστότοπού μας, ώστε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα
  3. Για την επικοινωνία μας μαζί σας για προωθητικούς, διαφημιστικούς σκοπούς
  4. Για την λήψη από εσάς αξιολογήσεων και κριτικών για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διαθέτουμε

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου (φωτογραφίες, λογότυπα, κείμενα, βίντεο, γραφικά, διαγράμματα κ.α.), με εξαίρεση τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που ρητά αναφέρονται, αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας της Quest Real Estate και της ιδιοκτήτριας  της.

Επιτρέπεται η εκτύπωση και ηλεκτρονική αποθήκευση περιεχομένου του ιστότοπου για προσωπική και ιδιωτική χρήση, αλλά απαγορεύεται αυστηρά η εν όλω ή εν μέρει χρήση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αποθήκευση, αντιγραφή, διανομή και κοινοποίηση φωτογραφιών, αγγελιών, δημοσιεύσεων ή άλλων ανακοινώσεων για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του ιστότοπου.

5. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο ιστότοπος δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται σε αυτόν, σε ότι αφορά την ταυτότητα της εταιρείας  όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ιστότοπου συναλλαγές. H Quest real estate και ο ιστότοπος στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Το μεσιτικό γραφείο Quest real estate καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την παροχή έγκυρων στοιχείων των ακινήτων καθώς και για τον έλεγχο των πληροφοριών που του παρέχουν οι πωλητές και οι εκμισθωτές, πλην όμως δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την ορθότητα, εμπορικότητα ή καταλληλότητα του περιεχομένου του ιστότοπου για οποιαδήποτε χρήση ή σκοπό.

Παντός τύπου υλικό (φωτογραφίες, κείμενα κ.α.) που τίθεται από τον επισκέπτη/πελάτη στον έλεγχο της Quest για τους σκοπούς της διαφήμισης, της προώθησης ή άλλης μεσιτικής δραστηριότητας, θεωρείται ότι δίδεται πάντοτε με την άδειά του.

Σημειώνεται ότι τα ενεργειακά πιστοποιητικά που συνοδεύουν τα διατιθέμενα ακίνητα είναι ενδεικτικά.

H Quest δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια της περιγραφής της τοποθεσίας των ακινήτων ή για την τυχόν μεταβολή των στοιχείων τους καθώς επίσης και για την πιθανή ανάκληση ανάθεσης ακινήτου από τον ιδιοκτήτη του εν μέσω διαδικασιών κατάρτισης σύμβασης. Επιπλέον, η Quest δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημία που μπορεί να προκύψει από οποιαδήποτε συναλλαγή ακινήτων.

Ειδικότερα, το γραφείο μας δεν ευθύνεται για κανένα πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του υποδεικνυόμενου ακινήτου, αφού αποκλειστικά υπεύθυνος παραμείνει ο εκάστοτε κύριος αυτού. Επίσης, ουδεμία ευθύνη φέρουμε στην περίπτωση έλλειψης ιδιοτήτων του ακινήτου.

Το γραφείο δεν ευθύνεται για τον νομικό και τεχνικό έλεγχο επί των ακινήτων που ενδέχεται να διενεργήσει συνεργαζόμενος με εμάς επαγγελματίας ούτε ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στις βεβαιώσεις αυτών.

Περαιτέρω, η Quest δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης - χρήστης από την πλοήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα ούτε βεβαίως για τυχόν δυσλειτουργίες που σχετίζονται με το λογισμικό του χρήστη ή τη διαθεσιμότητα του διαδικτύου. Ομοίως δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος ή άλλοι ιστότοποι, που συνδέονται με αυτή, είναι ελεύθεροι από ιούς ή επιβλαβές λογισμικό. Για την αποκατάσταση ή επιδιόρθωση τέτοιων προβλημάτων ευθύνεται αποκλειστικά ο επισκέπτης – χρήστης.

6. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο, οδηγούν σε σελίδες του ιστοτόπου ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτόν (ιστότοπο) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Ο ιστότοπος παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στον ιστότοπο δεν υποδηλώνει ότι ο ίδιος εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

Ο ιστότοπος ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διαρκή, αδιάκοπη και ασφαλή πρόσβαση του χρήστη/επισκέπτη/συνδρομητή σε άλλες ιστοσελίδες. Συνεπώς, σε περίπτωση που ανακύψει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε αυτές, οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες για την αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος.

Ο ιστότοπος περιέχει υλικό που έχει υποβληθεί από τρίτα μέρη, αλλά ουδεμία ευθύνη φέρει για υλικό προερχόμενο από παρατυπίες, παραλείψεις, λάθη και ανακρίβειες του περιεχομένου, που έχει υποβληθεί από τρίτα μέρη. Οι πληροφορίες αυτών των ιστότοπων μπορούν να επικαιροποιηθούν ανά πάσα στιγμή και συχνά μπορεί να μην ισχύουν. Ο ιστότοπος ουδεμία ευθύνη φέρει για την ενημέρωση, επικαιροποίηση και ισχύ των πληροφοριών που υπάρχουν σε αυτούς. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης/συνδρομητής έχει οικονομική ή εμπορική συναλλαγή με τρίτο μέρος, τότε αυτή η συναλλαγή θα είναι σύμφωνη με τους όρους χρήσης του τρίτου μέρους και όχι τους όρους χρήσης του ιστότοπου. Ο ιστότοπος ουδεμία ευθύνη φέρει για την διαδικασία και το αποτέλεσμα αυτής της τελικής συναλλαγής.

Περιστασιακά, κατά την κρίση μας, μπορούμε να συμπεριλάβουμε ή να προσφέρουμε προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων στον ιστότοπό μας. Αυτές οι τοποθεσίες τρίτων έχουν ξεχωριστές και ανεξάρτητες πολιτικές απορρήτου. Ως εκ ετούτου, δεν έχουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις δραστηριότητες αυτών των συνδεδεμένων ιστοτόπων. Παρ΄όλα αυτά επιδιώκουμε να προστατεύσουμε την ακεραιότητα του ιστότοπου μας και γι αυτό δεχόμαστε σχόλια σχετικά με αυτές τις σελίδες στο email: info@questrealestate.gr

7. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ο επισκέπτης/πελάτης μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την παροχή υπηρεσιών ή πληροφόρησης είτε διαδικτυακά, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Ωστόσο, η εκδήλωση ενδιαφέροντος του επισκέπτη/πελάτη για παροχή των υπηρεσιών μας, δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή εκ μέρους μας της σχετικής υπηρεσίας. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η κατάρτιση έγγραφης σύμβασης με την Quest ή εν πάση περιπτώσει η αποδοχή της πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω e-mail, ενυπόγραφης τηλεμοιοτυπίας ή ενυπόγραφης επιστολής.

Διατηρούμε πάντως το δικαίωμα να αρνηθούμε την παροχή μίας υπηρεσίας, και μάλιστα αζημίως, έστω κι αν έχουμε συμβληθεί προς τούτο με τον πελάτη, αν η εκτέλεσή της ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τα έννομα συμφέροντά μας, δικαιώματα τρίτων, ή η εκτέλεση αφορά υπηρεσία παράνομη.

8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η χρήση του παρόντος ιστότοπου μας δίνει το δικαίωμα να επικοινωνούμε με τον επισκέπτη/πελάτη, όταν αυτός μας έχει παράσχει τα στοιχεία επικοινωνίας του, κάθε φορά που κρίνουμε ότι οι απαιτήσεις των συναλλαγών το επιβάλλουν.

Ειδικότερα, η προφορική ή γραπτή πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του επισκέπτη/πελάτη, μας επιτρέπει, εκτός της απλής επικοινωνίας, να του προτείνουμε μέσω e-mail ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο και άλλα ακίνητα ή σχετικές μας υπηρεσίες βάσει των προτιμήσεών του.

Με την καταχώριση των στοιχείων του ο επισκέπτης/πελάτης αποδέχεται την αποστολή προωθητικών – ενημερωτικών δελτίων που ανταποκρίνονται άμεσα ή έμμεσα στα ενδιαφέροντά του και διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης ανα πάσα στιγμή, με οποιονδήποτε πρόσφορο για τον επισκέπτη/πελάτη τρόπο (ταχυδρομική επιστολή, e-mail, τηλεφωνική ειδοποίηση, πεδίο απεγγραφής, αποστολή στο email info@questrealestate.gr κ.α.).

Το μεσιτικό γραφείο Quest real estate διαθέτει επίσημες σελίδες σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το FACEBOOK, το INSTAGRAM, το LINKEDIN, και το YOUTUBE κ.α. Υπάρχει δε δυνατότητα επικοινωνίας με τους διαχειριστές της εκάστοτε σελίδας του γραφείου μας μέσω αποστολής μηνύματος.

Στην περίπτωση που ο διαχειριστής της εκάστοτε σελίδας λάβει μηνύματα που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων αυτά είναι απολύτως εμπιστευτικά και η χρήση τους εξυπηρετεί αποκλειστικά το λόγο της επικοινωνίας με το γραφείο μας. Μετά την εκπλήρωση του σκοπού της επικοινωνίας, αν δεν ακολουθήσει η εκ μέρους μας παροχή των υπηρεσιών, διαγράφονται.

Σημειώνεται ότι το γραφείο μας δεν ασκεί και δεν μπορεί να ασκεί επιρροή και έλεγχο όσον αφορά την φύση και την έκταση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και τηρούνται από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ως όρος ή αποτέλεσμα της χρήσης τους. Συνεπώς, ο επισκέπτης/πελάτης μεταβαίνει στις σελίδες αυτές με δική του ευθύνη.

9. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ/ΠΕΛΑΤΗ

Ο επισκέπτης/χρήστης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας είναι ακριβείς και αληθείς. Ο επισκέπτης/χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία του μεσιτικού γραφείο Quest real estate ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και επαγγελματιών από τυχόν ανακριβείς ή αναληθείς πληροφορίες. Κάνοντας χρήση του παρόντος ιστότοπου ή/και των υπηρεσιών αυτού, ο επισκέπτης/πελάτης ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο των όρων αυτών και λοιπών παραρτημάτων που τους συνοδεύουν.

10. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Για οποιαδήποτε δικαστική διαφορά ανακύψει σχετικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία των παραπάνω όρων εφαρμοστέο δίκαιο ορίζεται το ελληνικό. Αρμόδια δε είναι τα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης.

Συνεργαστείτε μαζί μας!

Βρείτε το ακίνητο που ψάχνετε ή αναθέστε μας το ακίνητό σας.

Συνεργάτες και πελάτες μας

προτιμούμε τους καλύτερους γιατί μας εμπιστεύονται οι καλύτεροι.

Σχετικά με εμάς

Η Quest real estate έχει έδρα την Αλεξανδρούπολη και ειδικεύεται στην παροχή διαμεσολάβησης για την αγοραπωλησία ή μίσθωση ακινήτων στην περιοχή της Θράκης και ειδικότερα στο Ν. Έβρου.

Επικοινωνείστε μαζί μας

Ελευθερίου Βενιζέλου 40, Αλεξανδρουπολη 68100

Συνδεθείτε μαζί μας